Српско удружење за

КРИВИЧНОПРАВНУ

теорију и праксу

"Ништа не може бити часно ако му недостаје правде."

Mарко Тулије Цицерон

ЧЛАНОВИ

Удружење окупља еминентне домаће и иностране познаваоце теорије и праксе кривичног материјалног и процесног права: професоре, истраживаче, судије, јавне тужиоце и адвокате.

ИЗДАЊА

Издавачка делатност удружења обухвата редовне годишње публикације Зборника радова са саветовања као и научног часописа "Ревија за криминологију и кривично право".

ВЕСТИ

Информације о актуелним дешавањима у организацији Удружења и најважнијим активностима његових чланова, најаве догађаја, научних конференција и публикација

Догађаји

У Бањој Луци је 11. и 12. априла 2014. године одржaн међународни научни скуп Казнена политика као инструмент државне реакције на криминалитет. Један од организатора било је и Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, а објављен је и зборник реферата изложених на конференцији.

Више

Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу уручило је данас Златну плакету Одељењу за владавину права и људска права Мисије ОЕБС у Србији у знак признања за дугогодишњу сарадњу, професионалан рад и допринос раду, афирмацији и међународној сарадњи Удружења. Плакету је на редовном годишњем скупу на Златибору примила шефица Одељења Романа Швајгер.

Више

На Златибору је одржано саветовање о новом Законику о кривичном поступку, који ће почети да се користи од 1. октобра у свим судовима. Само материјална штета од грешака у општем избору судија из 2009. године је око 10 милиона евра, рекао је Ненад Вујић, директор Правосудне академије, на отварању семинара кривичара на Златибору, коме присуствује око 300 судија, тужилаца, адвоката и универзитетских професора из Србије, БиХ и Црне Горе.

Више

Председник и потпредседници

Проф. др Станко Бејатовић

Председник

Редовни професор Правног факултета у Крагујевцу

Јанко Лазаревић

Потпредседник

Судија Врховног касационог суда, Београд

Проф. др Миодраг Симовић

Потпредседник

Редовни профеор Правног факултета у Бањој Луци

Зоран Перовић

Генерални секретар

Адвокат, Београд