Проф. др Божидар Бановић

Председник надзорног одбора

Када нема закона, казна је савест...

Биографија

Проф. др Божидар Бановић је професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу и Факултета безбедносту Универзитета у Београду. Рођен je 1960. године у Београду. Дипломирани је правник, доктор правних наука и то из области кривично-правних наука. Звање доцента стекао је 1989. године, звање ванредног професора 1990. године, а у звање редовног професора изабран је 1996. године. Од 1986. запослен је у Вишој школи унутрашњих послова у Београду, у звањима од асистента до професора, где је обављао и функције помоћника директора и директора, затим на Криминалистичко полицијској академији у Београду, а од 2008. године на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу.

Дужи низ година ангажован је као наставник за кривично-правну групу предмета на Факултету безбедности Универзитета у Београду. Од 2011. до 2013. године обављао је функцију генералног инспектора Војнообавештајне и Војнобезбедносне агенције Министарства одбране Републике Србије. Аутор је и коаутор 10 уџбеника и монографија и преко 80 научних и стручних радова из области криминалистике, кривично-процесног и кривичног права. Био је руководилац и члан истраживачког тима у преко 10 научно- истраживачкх пројеката из кривично-правне и криминалистичке области.